Volgende data 

Geen gebeurtenissen gevonden

Ouderbetrokkkenheid 3.0

Ouderbetrokkenheid 3.0

Basisschool Cosmicus gaat een samenwerking aan met CPS voor het programma ouderbetrokkenheid 3.0. Dit programma gaat over de samenwerking tussen ouders en scholen ten behoeve van de ontwikkeling van de leerling. Hierbij maken beide partijen afspraken en zoeken ze naar nieuwe inzichten die het beste zijn voor de ontplooiing van het kind.

In de praktijk wordt er met vier essentiële ingrediënten hieraan vorm gegeven:

1. Een startgesprek aan het begin van ieder schooljaar: met ouders, leerling en leraar.

2. Een individueel gespreksarrangement: op basis van de ontwikkelingsbehoefte van de leerling spreken school, ouders en leerling de frequentie en vorm van contact af.

3. Een nieuwjaarsreceptie in augustus: in iedere groep leren ouders en kinderen elkaar direct in augustus (opnieuw) kennen waardoor de betrokkenheid op elkaar al vanaf het begin van het jaar ontstaat.

4. Ouders zijn als ‘buddy’.

Het toepassen van deze vier basis-ingrediënten heeft de volgende effecten:

1. Commitment van alle ouders en dus optimale betrokkenheid bij de schoolontwikkeling van hun kind;

2. Een tijdsinvestering aan het begin van het jaar zorgt voor een goede afstemming op de behoeften van een leerling, wat energie en tijd voor de rest van het jaar oplevert. Er wordt zeer efficiënt samen gewerkt;

3. Anders kijken naar en denken over het samenwerken tussen school en ouders in het belang van de leerling;

4. Veel creativiteit, variatie en persoonlijke inkleuring van de samenwerking tussen school en ouders. Het creëert allerlei nieuwe, efficiënte en tijd besparende vormen van samenwerking en ideeën over hoe kinderen kunnen leren;

5. Er ontstaat een schoolgemeenschap waarin álle ouders zich betrokken voelen en ook weten hoe ze betrokkenheid vorm moeten geven;

6. De ogenschijnlijke extra investering in tijd levert uiteindelijk tijdswinst op, omdat veel minder ‘reparatiegesprekken’ nodig zijn. Het ultieme resultaat is: de leraar komt meer in zijn kracht, de ouder voelt zich betrokken en de leerling ontwikkelt zich beter.

 

ouderbetrokkenheid 3.0

 

 

Schematische weergave Programma Ouderbetrokkenheid 3.0

Lees 3390 keer Laatst aangepast op zondag, 22 april 2018 14:23
imageimageimageimage