Volgende data 

Geen gebeurtenissen gevonden

Kindernet

De Peutertuin

De peuteropvang van Kinderopvang Kindernet heet De Peutertuin. De Peutertuin is een ruime locatie met een peuteropvang groep in basisschool de Cosmicus in Rotterdam. Een uitgelezen plek voor uw kind.

De locatie ligt op een kleine afstand van verschillende wandelplekken. Pedagogisch medewerkers en kinderen zullen hier regelmatig gaan wandelen. Er is een buitenspeelplaats, direct gelegen aan de locatie. De Peutertuin in Rotterdam heeft zich gespecialiseerd in VVE (Vroeg- en Voorschoolse Educatie) en daarnaast is reguliere opvang ook mogelijk.

Onze voordelen

1. Horizontale groep

De Peutertuin is een horizontale groep. Vanwege de indeling van de leeftijden, kan er op laagdrempelig, ontwikkelingsgericht niveau, een activiteit en zorg aangeboden worden. Doordat er rekening gehouden is met de leeftijd, krijgen alle kinderen de ruimte om zich goed te kunnen ontwikkelen.

2. Ruimte ingericht op peuters

De peutertuin besteedt veel aandacht aan de inrichting en aankleding van het lokaalomdat kinderen beter in een stimulerende en geordende leeromgeving leren, waarin zij keuzes kunnen maken en naar die keuzes kunnen handelen. De groep is  ingericht volgens de richtlijnen behorende bij het VVE programma Piramide. De ruimte is ingedeeld in hoeken, zoals een huishoek, een bouwhoek, een leeshoek, een winkeltje, enz. Daarnaast zijn er hoeken die regelmatig een andere invulling krijgen of helemaal vernieuwd worden. De leeromgeving en het materiaal zijn voorzien van labels in de vorm van tekeningen, foto’s, pictogrammen of woorden. De materialen liggen op toegankelijke plekken.

3. Vaste pedagogisch medewerksters

De Peutertuin Rotterdam heeft vaste VVE Piramide geschoolde pedagogisch medewerksters. Zij volgen de ontwikkeling van de kinderen, waarbij uitgegaan wordt van de sleutelervaringen. Dagelijks worden aantekeningen gemaakt van wat de kinderen concreet doen en zeggen, waardoor de leidsters informatie krijgen over de ontwikkeling van de kinderen.

4.Uitstapjes

Af en toe gaan de kinderen met de pedagogisch medewerkers een uitstapje maken. Dit kan variëren van; de speeltuin, de markt of een wandeling naar de eendjes. Wanneer er vanuit een thema een groter uitstapje wordt georganiseerd, dan wordt u als ouder daarvan eerst op de hoogte gebracht. Tijdens het intakegesprek kunt u als ouder kenbaar maken of uw kind mee mag met een uitstapje.

5.VVE Piramide

De Peutertuin is een peutergroep dat werkt met de VVE methode Piramide voor de peuters in de Peutertuin groep vanaf 2 jaar.

ü  Piramide ondersteunt en stimuleert de peuters bij het spelen en leren.                                                 

ü  Piramide zorgt ervoor dat de peuters zich optimaal ontwikkelen.

ü  Piramide richt zich op de wil van kinderen om te leren. Dit 'actieve leren' staat centraal in de visie van Piramide op de ontwikkeling van jonge kinderen.

ü  Piramide besteed veel aandacht aan de taalontwikkeling en de denkontwikkeling van de peuters. Maar ook zelfstandig worden, leren samenwerken, problemen oplossen en creatieve ontwikkeling zijn heel belangrijk bij Piramide.

ü  Piramide bevordert de onderwijskansen van kinderen. 

 

A.  Activiteiten

Aan de hand van de VVE methode Piramide, wordt er met betrekking tot het lopende thema, activiteiten aangeboden.

Knutselen, lezen, kringgesprek, praatplaten, thematafel maken, verkleden, taalstimulering maar ook individuele activiteiten behoren tot mogelijke activiteiten per dag.

Dagelijks zullen de kinderen naar buiten gaan. Hetzij in onze speeltuin, naar de markt, naar de buurtspeeltuin of wanneer er vanuit een thema een uitstapje wordt georganiseerd. Tevens wordt er gewandeld in de omgeving.

De activiteiten zijn toegespitst op de verschillende leeftijden en worden op ontwikkelingsgericht niveau aangeboden. De kinderen kunnen zo in hun eigen tempo en op eigen niveau ontwikkelen.

 

B. Buitenspelen

De Peutertuin Rotterdam mag in overleg met basisschool de Cosmicus gebruik maken van het speelplein. Dit speelplein is op een binnenplaats van de school. In overleg met de leerkracht van de kleuterklas wordt er zo nu en dan samen gespeeld op dit plein. Het doel hiervan is dat er laagdrempelig contact gemaakt kan worden met de leerkracht en de kinderen van de kleuterklas. De kinderen van Peutertuin kunnen op deze manier al aan de leerkracht en de kinderen van de kleuterklas wennen. Op deze manier wordt er ook gewerkt aan de doorlopende leerlijn van peuteropvang naar basisschool.

Er is voldoende ruimte, een zandbak en speelmateriaal. Het doel is om dagelijks met de kinderen naar buiten te gaan. Bij slecht weer is er een grote binnenruimte waar gespeeld kan worden. Kinderen leren dat ook zij onderdeel zijn van de wereld, kunnen op ontdekkingstocht in de natuur en kunnen zich zo nog meer ontwikkelen op verschillende ontwikkelingsgebieden.

 

C. Doorgaande leerlijn

Overdracht naar de basisschool

Voor een kind is de overgang van een voorschoolse voorziening naar de basisschool een belangrijke stap. Een andere omgeving, een nieuwe groep, een nieuwe juf of meester, een andere werkwijze en aanpak; dit vraagt veel van het aanpassingsvermogen van kinderen. Een goede samenwerking tussen de voorschoolse voorzieningen, de basisschool en de ouders draagt ertoe bij dat deze overgang voor het kind soepel verloop. Doordat de Peutertuin zich in de basisschool de Cosmicus bevind is het vanzelfsprekend dat er goed wordt samengewerkt.  Er is overleg en er worden activiteiten samen uitgevoerd.

We zijn als organisatie betrokken bij het project “De Vreedzame school”, gaan daarbij ook samen met de Cosmicus het scholingstraject volgen.

Wennen bij de basisschool

Wanneer kinderen naar de basisschool gaan vinden wij het belangrijk dat ze daar ook goed kunnen wennen. Als wij met onze peutergroep in een basisschool zitten is dit wennen onderdeel van de doorgaande leerlijn die wij door de intensieve samenwerking met de basisschool kunnen borgen. 

Lees 1161 keer Laatst aangepast op donderdag, 23 november 2017 12:16
imageimageimageimage