Volgende data 

Geen gebeurtenissen gevonden

Cosmicus onderwijsconcept

Basisschool Cosmicus maakt deel uit van Stichting Cosmicus Onderwijs die een zusterstichting is van Stichting Cosmicus, een landelijke interculturele organisatie die zich bezighoudt met projecten en activiteiten op het educatieve, culturele, sociale en wetenschappelijke vlak. Zij houdt zich echter voornamelijk bezig met de opleiding en ontwikkeling van kinderen, jongeren en jongvolwassenen.

Een aantal jaren geleden (2006) is de eerste Cosmicusschool gestart, het Lyceum Kralingen in Rotterdam. Zij is een initiatief van Stichting Cosmicus en in samenwerking met LMC Voortgezet Onderwijs gerealiseerd. Stichting Cosmicus heeft deze school geïnitieerd vanuit haar wens bij te dragen aan de samenleving door zorg te dragen voor de opleiding van jonge burgers. Er waren al veel verschillende onderwijsmodellen, maar Cosmicus miste hierin de huidige ontwikkelingen wat betreft globalisering en de multiculturele samenleving. Daarom heeft zij zelf een onderwijsconcept ontwikkeld waarin wereldburgerschap centraal staat: kinderen komen op school tijdens de lessen en projecten in aanraking met andere culturen. Door middel van een gemengde leerlingpopulatie leren ze het mooie van deze verscheidenheid in te zien zonder daarbij voorbij te gaan aan de uitdagingen die diversiteit met zich meebrengt. Deze ervaring brengt respect voor andere culturen, andersdenkenden en andere religies met zich mee; niet alleen op school, maar ook daarbuiten.

Het Lyceum Kralingen ging voorspoedig van start en groeide snel. Daarom ondernam Cosmicus vervolgstappen om in 2008 ook een basisschool op te richten: basisschool Cosmicus in Rotterdam. Bovendien werd zij in dat jaar benaderd door de Montessori Scholengemeenschap Amsterdam (MSA) met de vraag hoe zij de ervaring van het MSA en de kennis van Cosmicus op het vlak van diversiteit en excellentie konden combineren. Uit deze combinatie ontstond het Cosmicus Montessori Lyceum in Amsterdam, dat onderdeel uitmaakt van de MSA.

In 2011 is bovendien een basisschool Cosmicus gestart in Arnhem en in 2012 in Den Haag. Deze laatste school is een samenwerking tussen Lucas Onderwijs en Stichting Cosmicus Onderwijs.

Momenteel is het Cosmicus onderwijsconcept nog volop in ontwikkeling: lesmaterialen worden bedacht en uitgewerkt, projecten worden opgezet en werkgroepen buigen zich over de vraag hoe het nog beter kan, want alleen het beste is goed genoeg voor onze jonge burgers. Dat het onderwijsconcept kansen biedt zag Cosmicus met haar deelname aan de AERA-conferentie in de Verenigde Staten. AERA staat voor American Educational Research Association en is een wereldwijd gerespecteerde conferentie waaraan organisaties deel kunnen nemen met onderzoeken uitgevoerd naar hun onderwijsmodel. In 2009, het eerste jaar dat Cosmicus deelnam, won zij met haar paper de eerste prijs en werd daarom voor 2010 uitgenodigd een workshop te geven over wereldburgerschap op de conferentie. Prof. dr. Martha Montero-Sieburth, extern onderzoeker, verrichte deze onderzoeken samen met een aantal docenten op het Lyceum Kralingen.

Kijk voor meer informatie op www.cosmicus.nl of op de websites van de scholen voor voortgezet onderwijs:www.lyceumkralingen.nl en www.hetcml.nl.

Lees 10608 keer Laatst aangepast op zondag, 15 april 2018 13:01
imageimageimageimage