Volgende data 

Geen gebeurtenissen gevonden

Lezen

Technisch lezen estafette

 Wat is Estafette?

Bekijk het filmpje over Estafette en de materialen.

 

 Midden 5  Eind 5

Hoofddoel:
Het op beheersingsniveau (correct en vlot) kunnen lezen van teksten op AVI-niveau M5.

Tussendoelen:
- Opbouw van de technische leesvaardigheid vindt plaats via de volgende fasen: van correct naar vlot naar vloeiend lezen.
- Leesplezier behouden of laten ontdekken en leesmotivatie ontwikkelen.
- Het correct en vlot kunnen lezen van losse woorden.

Leerinhoud M5:
Woorden met ~x~
Woorden met ~c~ (uitspraak /s/ of /see/) 
Woorden met ~c~ (uitspraak /k/) 
Woorden met ~cc~ (uitspraak /ks/ en /kk/) en ~ck~ 
Woorden met ~y~ (uitspraak /ie/, /i/ en /j/) en ~ey (uitspraak /ie/)
Woorden met ~iaa~ en ~ioo~
Woorden met twee klinkers die samen geen tweeklank vormen
Drielettergrepige (*) woorden eindigend op een open lettergreep
Woorden met ’s~ of ~’s  Woorden met ~é~, ~è~

Hoofddoel:
Het op beheersingsniveau (correct en vlot) kunnen lezen van teksten op AVI-niveau E6. 

Tussendoelen:
- Opbouw van de technische leesvaardigheid vindt plaats via de volgende fasen: van correct naar vlot naar vloeiend lezen.
- Leesplezier behouden of laten ontdekken en leesmotivatie ontwikkelen.
-Het correct en vlot kunnen lezen van losse woorden.

Leerinhoud E5:
Woorden eindigend op ~isch
Woorden met ~g~ (uitspraak /zj/)
Woorden met ~ch~ (uitspraak /sj/ of /tsj/)
Woorden met ~eau (uitspraak /oo/)
Samenstellingen met een klinkerreeks in het midden (zonder verbindingsstreepje)
Meerlettergrepige (*) woorden met ge~ en be~ gevolgd door een klinker
Woorden met ~th~
Lange woorden met verschillende leesmoeilijkheden

 

 

 

nieuwsbegrip

Wat is nieuwsbegrip?

Leerlingen die begrijpend lezen maar saai en weinig uitdagend vinden: het maakt de lessen er niet leuker op. Daarom is er Nieuwsbegrip, met interactieve leeslessen en contextopgaven aan de hand van de actualiteit. Leerlingen maken oefeningen op papier én op de computer, in een speciale leerlingomgeving.  

Nieuwsbegrip in 't kort:

  • Wekelijks begrijpend lezen aan de hand van de actualiteit
  • Evidence based leesstrategieën
  • Thuis kunnen de kinderen op de computer werken: http://www.nieuwsbegrip.nl/ (inloggegevens bevindt zich in het hiuswerkmap)

 Bekijk het filmpje hieronder voor een indruk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVI-M5 AVI-E5 Hoofddoel: Het op beheersingsniveau (correct en vlot) kunnen lezen van teksten op AVI-niveau M5. Tussendoelen: - Opbouw van de technische leesvaardigheid vindt plaats via de volgende fasen: van correct naar vlot naar vloeiend lezen. - Leesplezier behouden of laten ontdekken en leesmotivatie ontwikkelen. - Het correct en vlot kunnen lezen van losse woorden. Leerinhoud M5:  Woorden met ~x~  Woorden met ~c~ (uitspraak /s/ of /see/)  Woorden met ~c~ (uitspraak /k/)  Woorden met ~cc~ (uitspraak /ks/ en /kk/) en ~ck~  Woorden met ~y~ (uitspraak /ie/, /i/ en /j/) en ~ey (uitspraak /ie/)  Woorden met ~iaa~ en ~ioo~  Woorden met twee klinkers die samen geen tweeklank vormen  Drielettergrepige (*) woorden eindigend op een open lettergreep  Woorden met ’s~ of ~’s  Woorden met ~é~, ~è~ Hoofddoel: Het op beheersingsniveau (correct en vlot) kunnen lezen van teksten op AVI-niveau E6. Tussendoelen: - Opbouw van de technische leesvaardigheid vindt plaats via de volgende fasen: van correct naar vlot naar vloeiend lezen. - Leesplezier behouden of laten ontdekken en leesmotivatie ontwikkelen. -Het correct en vlot kunnen lezen van losse woorden. Leerinhoud E5:  Woorden eindigend op ~isch  Woorden met ~g~ (uitspraak /zj/)  Woorden met ~ch~ (uitspraak /sj/ of /tsj/)  Woorden met ~eau (uitspraak /oo/)  Samenstellingen met een klinkerreeks in het midden (zonder verbindingsstreepje)  Meerlettergrepige (*) woorden met ge~ en be~ gevolgd door een klinker  Woorden met ~th~  Lange woorden met verschillende leesmoeilijkheden
Lees 3232 keer Laatst aangepast op donderdag, 01 september 2016 09:49

Media

Nieuwsbegrip
imageimageimageimage