Volgende data 

Geen gebeurtenissen gevonden

Wereldburgerschap/UNESCO

Wereldburgerschap komt tot uiting in het hele wezen van de school. De school wil kinderen niet alleen kennis bijbrengen, maar ook sociale vaardigheden om hen voor te bereiden op hun verdere schoolloopbaan en hun plaats in de maatschappij.

Het uiteindelijke doel is dat ze zich thuis voelen in de samenleving en hun steentje hieraan bijdragen. Respect voor iedereen, ondanks ras, religie, geslacht, et cetera, staat hierin centraal.

Uitgangspunt hierbij zijn de mondiale waarden en normen zoals die zijn weergegeven in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en die van het Kind. In de schoolcultuur komt dat tot uiting in de wijze waarop gewerkt wordt aan de volgende waarden en normen:

  • Wederzijds respect: elkaar respectvol en accepterend behandelen (leerkrachten en leerlingen). Dit thema wordt uitgebreid met vragen als: hoe kunnen we opkomen voor mensenrechten, voor de rechten van de vrouw of van het kind, als we al geen respect voor elkaar kunnen opbrengen?
  • Zorgvuldigheid en geduld: voorzichtig en respectvol met elkaars gevoelens, ideeën of bezittingen omgaan, maar ook met maatschappelijke thema’s als energie, water, milieu en leermiddelen.
  • Rechtvaardigheid: iedereen heeft recht op goede ontwikkelingsmogelijkheden ongeacht sekse of ras. Eerst wordt gekeken naar de eigen school of klassensituatie, maar vervolgens wordt dit thema ook in mondiaal perspectief geplaatst.
  • Verantwoordelijkheid: leerlingen (en leerkrachten) zijn verantwoordelijk voor de consequenties van hun eigen handelen, zowel ten opzichte van de medemens als ten opzichte van zaken in mondiaal perspectief, zoals het milieu.
  • Solidariteit: leerlingen (en leerkrachten) werken samen en dragen samen verantwoording voor de groep. Zij springen in als leerlingen dreigen af te haken, komen voor elkaar op als men in moeilijkheden zit, zetten gezamenlijk de schouders onder een waardevolle actie. Solidariteit betekent ook betrokkenheid bij misstanden in de wereld en de behoefte om daar iets, binnen het eigen vermogen, aan te doen.
  • Moed: leerlingen (en leerkrachten) maken eigen keuzes en moeten een eigen mening kunnen hebben en deze ook durven uiten, los van wat men in het algemeen vindt.


UNESCO-school
unescoschool

UNESCO-scholen werken samen aan meer vrede en verdraagzaamheid in de wereld. Dat doen zij door de missie van UNESCO te onderschrijven en door aandacht te besteden aan de vier thema’s voor UNESCO-scholen.

De missie van UNESCO luidt: Since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defences of peace must be constructed. Kort gezegd: vrede begint in de hoofden van mensen.

De vier UNESCO-thema’s zijn Vrede & mensenrechten, Wereldburgerschap, Intercultureel leren en Duurzame ontwikkeling. Alle UNESCO-scholen in de wereld besteden aandacht aan deze thema’s. Samenwerken met een school elders in Nederland of elders in de wereld ligt voor de hand: de basis is gelijk.  

Deze vier thema’s zijn zo gekozen dat ze bijdragen aan vrede in de hoofden van mensen: door leerlingen bewust te maken van hun positie in de wereld en hen kennis te laten maken met nieuwe perspectieven. Dat kan binnen de eigen stad of het eigen dorp, binnen de provincie, binnen Nederland, en zo steeds verder de wereld in.

In Nederland zijn er UNESCO-scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, MBO en HBO. Zij werken onderling samen door ervaringen uit te wisselen en gezamenlijke activiteiten te ondernemen. Wereldwijd zijn er zo’n 10.000 UNESCO-scholen.

Meer informatie is te vinden op unescoscholen.nl of aspnet.unesco.org   

Lees 72302 keer Laatst aangepast op vrijdag, 04 november 2016 13:23
imageimageimageimage